Polis

Bland det värsta som kan hända en människa måste ändå vara att, som uttrycket heter, "skaka galler." D.v.s. hamna i fängelse. Oavsett anledning så måste det vara helt fruktansvärt att sitta instängd bakom ett galler. Är man dessutom helt oskyldigt dömd så måste det vara ännu värre. Ett fungerande rättssystem är A och O för att man skall känna sig trygg i samhället. Och att de människor som faktiskt begår hemska brott hamnar inom lås och bom är viktigt! Att vara verksam som polis har mycket med psykologi att göra...